text

Tủ bếp gỗ Óc Chó – TB29

Loại A1.

Tủ bếp chất liệu gỗ óc chó vân gỗ tự nhiên.