text

Tủ bếp gỗ Veneer Sồi – TB71

Kiểu A2.

TB gỗ Veneer sồi Nga vân gỗ tự nhiên. Hồi và thừng sơn trắng.

TB dài 5500mm