text

Tủ bếp gỗ Veneer Sồi – TB68

Kiểu A2.

TB gỗ Veneer sồi Nga sơn trắng. hồi và thùng màu nâu đậm.

TB dài 4000mm