text

Tủ bếp gỗ Veneer Sồi – TB62

Kiểu A1.

TB gỗ Veneer sồi Nga sơn trắng vàng sữa.

TB dài 3800mm