text

Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ – TB40

Tủ bếp đẹp bằng gỗ Sồi Mỹ sơn trắng.

TB kiểu A4 dài 10000mm