I. Thanh toán trực tiếp:
Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp với nhân viên công ty tới làm việc tại địa chỉ khách hàng.
II. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
Khách hàng chuyển khoản tới một trong số các tài khoản sau:
1. Ngân hàng Vietcombank

  • Chủ TK: Nguyễn Tiến Dũng
  • Số TK: 0691000312172
  • Chi nhánh Hà Tây